จับรางวัล

พี่เมธ จับรางวัล1

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายนิตย์ เบญจางคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่2 ปีบัญชี2559โดยมีผู้แทนธ.ก.ส.สาขาต่างๆในสมุทรสาคร พร้อมทั้งลูกค้าธ.ก.ส.เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากประเภทหนึ่งซึ่งทางธนาคารให้บริการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนรายย่อย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและเป็นการขยายฐานเงินออมในภาพรวมของประเทศอีกด้วย โดยตั้งแต่เปิดบริการมาจนถึงปัจจุบันเงินฝากประเภทนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมาใช้บริการอย่างกว้างขวางมียอดเงินฝากรวม 932ล้านเศษ โดยผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับนอกเหนือจากดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารได้จัดให้มีการจับรางวัลมอบให้แก่ผู้ฝากเงินทุก6เดือน ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีโชคกับธ.ก.ส.ไม่น้อยกว่า2,000บาท และคงยอดเงินฝากไว้ไม่น้อยกว่า3เดือนทุกๆ 2,000 บาทจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรจับรางวัล1ใบ เพื่อลุ้นรับของรางวัล

โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี โดยรางวัลที่1 เป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าสี่ประตูมูลค่าประมาณ 6,300,000 บาทจำนวน1คัน รางวัลที่ 2 เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 12 คันมูลค่า 540,000 บาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายจำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 99 รางวัลมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาทเศษ นอกจากนี้บัตรจับรางวัลในครั้งนี้จะนำไปลุ้นในการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคในระดับประเทศอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป../

พี่เมธ จับรางวัล2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว