จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ที่หอประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานได้มีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ พนักงาน ธ.ก.ส. และลูกค้า ธ.ก.ส.ทั้ง 3 สาขาในจังหวัด เข้าร่วม

footer_master

สำหรับ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐ เปิดให้บริการรับฝากเงินในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทมีรางวัลและมีดอกเบี้ย โดยลูกค้าที่มีเงินฝากทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และจับรางวัลเดือนกรกฎาคมของทุกปี ส่วนรอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และจับรางวัลเดือนมกราคมของทุกปี

footer_master

โดยการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มีปริมาณเงินฝาก 1,538 ล้านบาทเศษ มีบัตรรางวัลทั้ง 3 สาขา จำนวน 1,798,996 ใบ และครั้งนี้เป็นการจับรางวัลรอบที่ 2 ของปีบัญชี 2561 ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร มีประชาชนฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รางวัลที่ลูกค้าจะได้รับมีมูลค่าและจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยในการจับรางวัลครั้งนี้ รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ NISSAN X-Trail มูลค่า 1,250,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 12 รางวัล มูลค่า 1,200,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ 20 รางวัล มูลค่า 900,000 บาท และรางวัลอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น 57 รางวัล ทั้งนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่สามารถพิชิตรางวัลใหญ่รถยนต์ NISSAN X-Trail มูลค่า 1,250,000 บาทไปครอง ได้แก่ ลูกค้าจาก ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพ้ว

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว