จังหวัดสมุทรสาคร เชิญร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-หมอชวนวิ่ง-01

ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายกับโครงการหมอชวนวิ่ง  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการออกกำลังกายพร้อมการเต้นแอโรบิคแดนซ์

s-หมอชวนวิ่ง-02

สำหรับกิจกรรมโครงการ”หมอชวนวิ่ง”จังหวัดสมุทรสาคร  จะมีระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. เริ่มสตาร์ทจากจุด ปตท. กม.43 บางโทรัด  ถึง เซ็นทรัลพลาซามหาชัย รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร และวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 05.00 น. สตาร์ทจากจุดเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ถึง กระทรวงสาธารณสุข รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร

s-หมอชวนวิ่ง-03

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อเสื้อหมอชวนวิ่งได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.089-8242982 หรือ  034-871276 ต่อ 315  โดยจะเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีจำนวนจำกัด

s-หมอชวนวิ่ง-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว