จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีน้ำอภิเษก พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชน   ร่วมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พร้อมส่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมปักธูป พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์จบแล้ว ประธานเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก

footer_master

ฤกษ์ 17.10 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษกพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ  และเทียนนวหรคุณ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์  และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารจนเสร็จขั้นตอนพิธีการ

footer_master

ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี  ซึ่งในพิธีสำคัญเริ่มในเวลา 10.00 น.พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ขณะที่พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย จากนั้นประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร  และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี จากนั้นได้กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัด ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท จากนั้นในเวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเทียน และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เวียนจนครบ 3 รอบ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก เคลื่อนขบวนออกจากพระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มาเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมเชิญคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2562

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว