จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - จังหวัด1

ที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง  ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ พร้อมด้วย  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางรวงทอง มาลากาญจน์    นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน   เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

fm - จังหวัด2

โดยภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 170 ชุด มอบรถโยกให้ผู้พิการ จำนวน 3 คัน  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครแจกแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุ  อำเภอบ้านแพ้วออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว  รพ.สต.บ้านคลองตัน  รพ.สต.เกษตรพัฒนา                 บริการตรวจสายตา วัดความดัน และขูดหินปูนฟรี  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร   ออกหน่วยให้บริการต่อทะเบียนรถ ธนาคารต่างๆออกหน่วยให้คำปรึกษาและบริการทางด้านการเงิน ที่ทำการปกครองตัดผมให้ฟรี  ไฟฟ้า น้ำประปา ให้บริการยื่นขอติดตั้งมิเตอร์หรือชำระค่าบริการ

fm - จังหวัด4

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  การดำเนินโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่   เป็นการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อบริการประชาชนโดยตรง เป็นการลดรายจ่ายและลดเวลาให้ประชาชนที่จะต้องเดินทางไปหาหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

fm - จังหวัด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว