จังหวัดสมุทรสาครรวมพลังแห่งความภักดี

tp-ศาลากลาง1

เมื่อเวลา 8.00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีขึ้น โดยในจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเหล่าข้าราชการ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โดยเวลาประมาณ 08.00 น. รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร ได้เป็นผู้นำ ร้องเพลงชาติ ก่อนขึ้นไปยังแท่นพิธี เพื่อกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ปิดท้ายด้วยการ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

โดยกิจกรรมนี้ เป็นมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรักสามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ

tp-ศาลากลาง2 tp-ศาลากลาง3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว