งานเกษียณอายุราชการตำรวจ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

s-เกษียณอายุตำรวจ-01

ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน เกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดิน  โดยมีรองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าหัวหน้าสถานีและเพื่อนข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่ง มีความมานะ บากบั่นและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ โดยภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึก พร้อมเงินขวัญถุงให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณรวม 15 รายและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่สนับสนุนในการจัดงานเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ก็มีการกล่าวคำอำลาของ พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ตาก อีกด้วย

 

s-เกษียณอายุตำรวจ-02 s-เกษียณอายุตำรวจ-03 s-เกษียณอายุตำรวจ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว