งานวันไลออนส์สากลบริการ ปีบริหาร 2561-2562 จังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่อาคารหลังคาโค้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายสมคิด จันทมฤก   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ปีบริหาร 2561-2562 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.ดร ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสโมสรไลออนส์สาครบุรี สโมสรไลออนส์สมุทรสาคร  ทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู้สูงอายุ และคนพิการในจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมงาน

footer_master

ไลออนส์วันดี คงสุภาพศิริ นายกสโมสรไลออนส์สาครบุรีกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และโรงพยาบาล ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้ยังได้มีการมอบรถวีลแชร์ จำนวน 69 คัน, วอกเกอร์สำหรับคนพิการ 20 อัน, ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  27 อัน, ถุงปันน้ำใจไลออนส์และข้าวสาร จำนวน 200 ชุด พร้อมเงินสดจำนวน 100 บาทต่อราย และการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) , การตรวจสุขภาพทั่วไปจากทีมแพทย์โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร,  มอบแว่นสายตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว