งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดป้อมฯ

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-งานวิทยาศาสตร์1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีนางเพ็ญศรี ปัญญาประทีป ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมในงานกันอย่างสนุกสนาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการนำนักเรียนไปร่วมงานวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครด้วย

การจัดงานวันวิทยาศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น รวมถึงให้เด็กได้คิด ได้กล้าแสดงออก และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

 
tp-งานวิทยาศาสตร์2 tp-งานวิทยาศาสตร์3

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว