งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม ( วันท้องถิ่นไทย ) 2562

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 117 รูป ณ ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม เนื่องในโอกาสครบรอบ 114 ปี 18 มีนาสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย

footer_master

ต่อมาในเวลา 08.00 น. ชาวชุมชนและหน่วยงานที่เข้าร่วม ก็ได้ตั้งขบวนแห่และเดินไปตามถนนถวาย โดยเริ่มตั้งแต่วัดแหลมสุวรรณาราม มาถึงวัดช่องลม โดยการจัดริ้วขบวนก็ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งมีทั้งขบวนเพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่ 5 โดยการแต่งกายย้อนยุคของชาวชุมชนท่าฉลอม และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร และในระหว่างที่ขบวนกำลังแห่มานั้น ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทำพิธีถวายราชสักการะจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัด สมุทรสาคร

footer_master

จากนั้นนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม พร้อมอ่านสารเนื่องโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว