ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสมฤดี

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-ค่ายคุณธรรม-01

 

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ซึ่งนำโดยอาจารย์สมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมฤดี เป็นประธานในพิธี และได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 258 คน โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้นำสวดมนต์ในบทต่างๆ และสอนให้นั่งสมาธิ ฝึกให้เด็กรู้จักมีสมาธิ เพราะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งภาพที่เห็นในวันนี้ ก็เป็นภาพที่บ่งบอกได้ว่า เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจที่จะฝึกฝน และเห็นความสำคัญของการเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ซึ่งทางโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านหลักธรรมจากพระภิกษุสงฆ์โยตรง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนตั้งใจที่จะจัดเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว

 

tp-ค่ายคุณธรรม-02

tp-ค่ายคุณธรรม-04

tp-ค่ายคุณธรรม-05