ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลง ด้านขนส่งเข้มตรวจจับควันดำ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - ตรวจจับควันดำ-01

จากสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดระยะเวลา 1สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปเริ่มดีขึ้น มีหมอกน้อยลง และจากการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) บนถนนพระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร กับ ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ก็พบว่ามีสภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลง ซึ่งในส่วนของถนนพระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ขณะที่ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย วัดได้ที่ 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

s - ตรวจจับควันดำ-02

ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครโดยนายไตรสิทธิ์ ธันยาพรสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ซึ่งถ้าหากพบมีควันดำเกินเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ ก็จะมีทั้งการแจ้งเตือน ไปจนถึงการพ่นสีสเปรย์ห้ามใช้รถ จนกว่าจะนำรถไปแก้ไขแล้วเข้าไปให้ขนส่งจังหวัดทำการตรวจวัดคุณภาพอีกครั้ง พร้อมกับเสียค่าปรับ จึงจะนำออกมาขับได้ตามปกติ โดยการตรวจจับรถควันดำของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่หลังจากที่พบว่ามีภาวะ PM 2.5 เกิดขึ้นอีกครั้งนั้น ก็จะต้องมีการเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจมากขึ้น เพื่อให้รถทุกคันทุกประเภทปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดจะได้ช่วยกันลดมลพิษจากยานพาหนะที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นมาตรการ 4 ด้าน คือ ให้เข้มงวดกับการตรวจรถควันดำทุกประเภท, ให้ควบคุมดูแลในเรื่องของการก่อสร้างทาง โดยให้มีการสเปรย์น้ำเพื่อลดฝุ่นละออง, ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ในการรณรงค์ใช้รถสาธารณะ และ ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสภาพรถของตนเองให้ดีอยู่เสมอ

s - ตรวจจับควันดำ-03

s - ตรวจจับควันดำ-04

s - ตรวจจับควันดำ-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว