คัดค้านโรงไฟฟ้า

พี่เมธ โรงไฟฟ้า1

ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสุณิษา โชติกเสถียร ตัวแทนยื่นหนังสือต่อนายสุรพันธ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โดยมีชาวบ้านหมู่ที่3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กว่า20คน ใช้ชื่อว่า”กลุ่มรักบ้านเกิด”ร่วมกันยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและโรงงานไฟฟ้าจากขยะ และคัดค้านออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากขยะของบริษัทเอกชน

พี่เมธ โรงไฟฟ้า4

นางสาวสุณิษา โชติกเสถียร ตัวแทนฯกล่าวว่าชาวบ้านต้องออกมาคัดค้านเพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า ในช่วงเวลาที่พวกตนยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ หากปล่อยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เมื่อลูกหลานสร้างคำถามขึ้นมาพวกตนจะให้คำตอบอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯที่จะมาตั้งในพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้รับความชัดเจน มีแต่การพยายามเร่งรัดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ไม่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายๆขั้นตอน

 

พี่เมธ โรงไฟฟ้า3 พี่เมธ โรงไฟฟ้า2

ในครั้งนี้ก็ได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลำดับเหตุการณ์และข้อสังเกตความไม่โปร่งใสของโครงการ พร้อมสำเนารายชื่อประชาชนที่ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างฯ อยากให้ช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลและความไม่โปร่งใสในโครงการนี้อันได้แก่การทำประชาคมของโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการประชาคมที่ ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมติการให้ความเห็นชอบต่อโครงการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2559 ว่าถูกต้องหรือไม่ ทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ก็ได้รับฟังการสะท้อนปัญหาทั้งหมดและรับเรื่องไว้ เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามความประสงค์ที่ระบุตามที่ยื่นหนังสือในครั้งนี้./

สุเมธ/ภาพ/ข่าว