คัดกรองสุขภาพจิต

AD WEB NET 2

 

tp-หลักห้า1

นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลัก5 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองภาวะสุขภาพจิต โดยมีชาวบ้านในชุมชนและผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมรับความรู้ จากเจ้าหน้าที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาเป็นวิทยาในการอบรม เนื่องจากสุขภาพจิตนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาวะของจิตใจจะเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลรักษากันอย่างใกล้ชิดมากกว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นๆ เพราะหากจิตใจไม่ดีหรืออยู่ในภาวะที่ป่วย ก็จะส่งผลไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องความหดหู่ของจิตใจ หมดภาวะกำลังใจในการดำรงชีพ หรืออาจรุนแรงหนักมากว่านั้นหากขาดการดูแลรักษา

tp-หลักห้า2

โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะไม่อยากให้คนในชุมชนต้องประสบกับปัญหาทางด้านจิตใจ อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่ปกติสุข จึงต้องอบรมให้ความรู้เบื้องต้นว่าโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้อย่างไร อาการเป็นแบบไหน และจะรักษาได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้จัดการกับผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะที่รุนแรงมารกกว่านี้

tp-หลักห้า3

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว