ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และปศุสัตว์อำเภอเมือง ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโคกขาม ซึ่งตั้งจุดกันที่ศาลาวัดบ้านขอม โดยตั้งแต่เปิดหน่วยบริการ ก็มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก

นายนิธิวัชร์ รัดแรง ปศุสัตว์อำเภอเมือง ได้ชี้แจงว่าเมื่อช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลโคกขามนั้นได้พบสุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์ และสำนักงานสาธารณสุข ก็ได้ลงพื้นที่ควบคุมโรค มีการไล่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวถึงที่บ้าน รวมทั้งออกหน่วยบริการอย่างเช่นในวันนี้

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภาพรวมนั้น ปีนี้ถือว่าค่อนข้างร้ายแรง แต่ก็ทำให้หลายภาคส่วนเกิดความตระหนักและเอาจริงในการป้องกันโรคกันมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการควบคุม ซึ่งก็สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนใครที่มีสุนัขและแมวและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็ควรฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยแก่สัตว์เลี้ยง ตัวท่านเอง บุคคลรอบข้าง รวมถึงสังคม

 

tp-ฉีด2 tp-ฉีด3 tp-ฉีด4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว