ครอบครัวอบอุ่น

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ครอบครับอบอุ่น1

เมื่อเวลา 8.00น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตามกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยมิติทางวัฒนธรรม สำหรับเป้าหมายในปีแรกนั้น จะเป็นครอบครัวที่เป็นเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมของทุกอำเภอ ปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน ซึ่งแต่ละคนก็สามารถเลือกได้ว่าจะพาใครในครอบครัวไป ทั้งสามี ภรรยา ลูกหลาน เพื่อไปทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมที่ทำกันในครั้งนี้คือการไปเรียนรู้และศึกษาภูมิปัญญา ณ สถานที่ต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกคนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดต่อลูกหลานและคนอื่นๆในครอบครัว

โครงการนี้จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก โดยต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่น สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ที่นับว่าเป็นสถานบันพื้นฐานและสำคัญที่สุด เมื่อครอบครัวอบอุ่น ก็จะทำให้สังคมเข็มแข็งตามไปด้วย

 

tp-ครอบครับอบอุ่น2 tp-ครอบครับอบอุ่น3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว