คณะดูงานเรื่องผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น

AD WEBSITE CABLE TV

vk ญี่ปุ่น 1

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา  คณะศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น  ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล  และนักวิจัย  ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช  และโรงพยาบาลสมุทรสาคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  นำโดยนายมานะ  เปาทุย  สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ  โรงเรียนดอกลำดวนตำบลคอกกระบือ  เพื่อเก็บข้อมูลก่อนที่จะนำไปทำการบูรณาการงานร่วมกัน  ในระบบการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรสาคร  และโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย

vk ญี่ปุ่น 2

ซึ่งยอดผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครมีสูงถึง 16 เปอร์เซ็นต์  นับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก  การบูรณาการในครั้งนี้ก็เพื่อนำเรื่องระบบและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ดูแลผู้สูงอายุเข้ามาปรับใช้  เพื่อดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครของเรา  อย่างเช่นในเรื่อง  การเป็นโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ  นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว  ในระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ก็จะมีวิธีการและเทคโนโลยีในการกระตุ้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีอาการที่ดีขึ้น  และได้ประสิทธิผล  เป็นต้น

vk ญี่ปุ่น 3

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  โรงพยาบาลเกตุมดีศรีวราราม  และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลคอกกระบือ  เพื่อดูระบบงานการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว