ขุดลอกท่อระบายน้ำ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ลอกท่อ

ที่บริเวณซอยประปาข้างห้างซีเจ ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพราะเป็นพื้นที่ต่ำ แถมท่อระบายน้ำยังอุดตัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยทางด้านนาย เรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าจากปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จึงได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ก็เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำจะได้ระบายได้อย่างสะดวก รวมทั้งเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในท่ออีกด้วย นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  อย่าทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นจะปลิวลงท่อระบายน้ำ  ลำพังหน่วยงานของรัฐเอง ก็ไม่สามารถดูแลทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งประชาชนเองจะต้องช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่น่ามองอีกด้วย

 

ลอกท่อ1 ลอกท่อ2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว