ขึ้นทะเบียนแรงงานประมง

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-แรงงานประมง1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งที่นี่จะเป็นการทำงานในขั้นตอนที่สอง หลังจากที่นายจ้างเจ้าของเรือประมงได้ไปยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนแรงงานที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้เปิดรับคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขของวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ผ่านมา มีนายจ้างไปยื่นร้อง  37 ราย จำนวนเรือ 59 ลำ จำนวนความต้องการแรงงาน 554 คน สำหรับการยื่นคำร้องของนายจ้างจะเปิดไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งหลังจากที่ยื่นคำรองที่สำนักงานประมงจังหวัดแล้ว  ก็ต้องนำแรงงานที่จะขึ้นทะเบียนมาติดต่อที่ศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจสัญญาจ้าง และทางสำนักงานประมงจังหวัดก็จะทำSeabook ให้ โดยจะมีอายุใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือ

ซึ่งในขณะนี้ภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนไปทั้งหมด คาดว่าจะมีจำนวน 7,000 กว่าคน  โดยแรงงานที่นำมาขึ้นทะเบียนในรอบนี้ จะเป็นแรงงานที่ทำงานในเรือประมงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเป็นแรงงานที่ยังไม่ถูกต้อง การเปิดศูนย์ขึ้นทะเบียนแรงงานรอบนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยให้ภาคประมงมีแรงงานเพียงพอสำหรับการทำงานในเรือประมงแล้ว ยังเป็นการทำให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายด้วย

 

tp-แรงงานประมง2 tp-แรงงานประมง3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว