ขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานประมงวันสุดท้ายเงียบเหงา

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ประมง1

ตามที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้นายจ้างเจ้าของเรือประมงใน 22 จังหวัดชายทะเล สามารถนำแรงงานที่ทำงานอยู่จริงในเรือประมง (กลุ่มประมงทะเล) มาจดทะเบียนบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จนั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่า มีนายจ้างได้ยื่นแสดงความจำนงขอใช้แรงงานในกลุ่มประมงทะเลเกือบ 5,000 คน แต่การนำแรงงานมาจดทะเบียนได้จริงกลับมีไม่ถึง 1,000 คน ซึ่งบรรยากาศในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กลุ่มประมงทะเล) ในวันสุดท้าย ที่ศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับแรงงานต่างด้าวฯ หรือONE STOP SERVICE  จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิดให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาครนั้น ก็ปรากฏว่า บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขอจดทะเบียนเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น โดยหลังจากสิ้นสุดวันนี้ไปแล้ว ทางรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะให้เปิดจดทะเบียนเพิ่ม ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในเรือประมง จะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด หากพบมีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายในเรือประมง ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นรุนแรง เพื่อเป็นการควบคุมการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และต้องมีการรายงานย้อนกลับมาให้ผู้ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการจ้างงานในเรือประมง

ด้านนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเรือรายหนึ่ง ที่ได้นำแรงงานมาขอจดทะเบียนบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในวันสุดท้าย ก็บอกว่า การจ้างงานในเรือประมงนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าบนฝั่งมานานแล้ว แต่ปัญหาที่นายจ้างเรือประมงยังพบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้คือ การขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่จะลงไปทำงานในเรือประมง เพราะส่วนใหญ่ต้องการที่จะทำงานในสถานประกอบการบนฝั่งมากกว่า แม้ทางนายจ้างจะพยายามหาคนงานและจูงใจด้วยการให้ค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำบนฝั่ง แต่ก็ยังไม่มีแรงงานจะลงไปทำงานในเรือได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ หรือที่ยื่นขอโควตาไว้ จึงทำให้ยังคงขาดแคลนแรงงานเหมือนเดิม ซึ่งก็อยากจะวอนให้รัฐบาลเปิดโอกาสยืดระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมง หรือ กลุ่มประมงทะเล ออกไปอีกสักระยะหนึ่ง

สำหรับผลการรายงานสรุปการรับจดทะเบียนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มประมงทะเล (กรมประมง) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จ.สมุทรสาคร พบว่า มีกลุ่มประมงทะเลได้เลขใหม่รวมจำนวนทั้งหมด 295 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 204 คน ลาว 8 คน และ กัมพูชา 83 คน ขณะที่ กลุ่มประมงทะเลมีเลขเดิมมีจำนวนรวม 174 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 57 คน ลาว 15 คน และ กัมพูชา 102 คน ยอดรวมทั้งกลุ่มที่ได้เลขใหม่ และกลุ่มที่มีเลขเดิม มีจำนวนทั้งสิ้น 469 คน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

tp-ประมง3 tp-ประมง2

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว