ขยายถนนหน้าวัดสหกรณ์เป็น 4 ช่องพร้อมเลนจักรยาน

AD WEB CCTV

fm - ถนนสหกรณ์1

นายพิชิตชัย  หอมหงส์  นายช่างโยธาชำนาญงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้เปิดเผยกับทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า  แขวงทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดปี 60 จำนวน 29 ล้านบาทเศษ เพื่อขยายถนนตั้งแต่หน้าวัดสหกรณ์ เดิมทีกรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวงเป็นสะพานคู่เป็น 4 ช่องจราจร   ซึ่งถนนตั้งแต่หน้าวัดสหกรณ์จะมี 2 ช่องจราจร และเป็นทางแคบทั้งขึ้นและลง   สะพานจึงยังเปิดใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นอันตราย  และตอนนี้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ก็ได้ขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรพร้อมเลนจักรยาน รวมระยะทาง 1.4 กิโลเมตร มีเกาะกลางเป็นเส้นแบ่ง ไว้เพื่อสำหรับพักรถหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือรถที่จะเลี้ยวเข้าบ้าน  โดยเริ่มดำเนินการขยายถนนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาและสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2560  ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของชั้นงานดิน ปรับพื้นที่ นำดินแดงมาถมเพื่อขยายเพิ่มช่อง จึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวระมัดระวังหากผ่านช่วงที่กำลังก่อสร้าง เพราะมีเครื่องจักรกำลังทำงาน

fm - ถนนสหกรณ์5

อย่างไรก็ตามงบประมาณยุทศาสตร์จังหวัดปี 61 จะมีการขยายถนนดังกล่าวต่อเพิ่มไปอีก 1.4 กิโลเมตร และจะทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ไปบรรจบกับถนนเส้นบางขุนเทียน เพื่อรองรับถนนเส้นทางการท่องเที่ยวต่อไป

fm - ถนนสหกรณ์4

fm - ถนนสหกรณ์3

      วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว