ขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อดอนยาว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-ขบวนแห่เจ้าพ่อดอนยาว-01

สำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้ เป็นขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อดอนยาว ที่ประชาชนบ้านนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ขบวนแห่จะเริ่มจากศาลเก่าศาลแรกแห่ผ่านหมู่บ้าน ระหว่างทางชาวบ้านจะตั้งโต๊ะไหว้และจุดประทัดรอรับขบวนแห่เจ้าพ่อดอนยาวไปตลอดทางไปจนถึงศาลใหม่ และอัญเชิญรูปเหมือนเจ้าพ่อดอนยาวเข้าที่ประทับ

นอกจากจะมีขบวนแห่แล้ว ยังมีพิธีทำบุญให้กับบรรพบุรุษ มีการกวนกาละแม มีการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง ซึ่งงานนี้เป็นงานบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ศาลเจ้าพ่อดอนยาว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนบ้านนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สมัยก่อนพื้นที่เป็นดอนอยู่ในป่า ซึ่งจะมีศาลไม้เป็นศาลเก่า ศาลแรกอยู่บริเวณคลองชลผ่านเส้นทาง วัดศรีวนาราม ตำบลบางกระเจ้า  และศาลปูนศาลที่สอง อยู่บริเวณถนนเส้นนาเกลือมณีรัตน์ อยู่ในหมู่บ้านและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมา  โดยจะมีท่านขุนสมุทรมณีรัตน์เป็นผู้ดูแล จะมีการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อดอนยาวเป็นประจำทุกปี เริ่มเดือนเมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการจัดขบวนแห่จากศาลเก่าไปถึงศาลใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. จะมีการละเล่นพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค ณ ศาลเจ้าพ่อดอนยาว รวมถึงการทำบุญกลางบ้านและกิจกรรมต่างๆ ปกระชาชนในละแวกนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเกลือ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินของเอกชนทำนาเกลือ ประชาชนที่อาศัยต้องใช้แรงงานในการรับจ้างทำนาเกลือให้แก่เจ้าของที่ดิน และมีการเช่าที่เลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา

 

tp-ขบวนแห่เจ้าพ่อดอนยาว-02 tp-ขบวนแห่เจ้าพ่อดอนยาว-03 tp-ขบวนแห่เจ้าพ่อดอนยาว-04

จักรภพ/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว