ขนส่งเคลื่อนที่

AD WEB CCTV 14-6-60

ขนส่ง

 

ที่อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาครนายสหชาติ คำพูน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลท่าจีนเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าวได้มีการใช้รถโมบายออกไปให้บริการอบรมเสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กฎหมาย กฎจราจร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป../

ขนส่ง1

ขนส่ง2