กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม

WEB-02

อบจ1

ที่ลานกิจกรรมชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ต.นาโคก ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนงาน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม

อบจ2

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกฎหมาย ซึ่งครั้งนี้ได้ นายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสินค้าการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีความสามารถในการนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วีถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการการพัฒนาการดูแลรักษา และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

อบจ3

สำหรับบ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่บ้านเล็กๆริมทะเลอ่าวตัว ก. ที่ยังคงมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตริมทะเล โดยแผนที่ท่องเที่ยวบ้านชายทะเลรางจันทร์ ที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน อาทิ เดินช้อนกุ้ง, ไสเคย, วางลอบดักปู และถีบกระดานเก็บหอย ซึ่งถ้าแผนเหล่านี้ถูกผลักดันและประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เชื่อว่าการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จะต้องก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแน่นอน

อบจ4

อบจ5

อบจ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว