กิจกรรมวันแรงงาน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาคร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ขึ้นที่บริเวณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการจัดงานขึ้นก่อนที่จะถึงวันแรงงานจริง คือ วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

โดยหลังจากที่ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ได้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่บริเวณริมเขื่อน จากนั้นกลุ่มพี่น้องชาวแรงงานจากภาคส่วนต่างๆจึงได้ตั้งขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน  พร้อมกับ ขบวนผ้าป่าแรงงาน เดินไปยังวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เพื่อให้พี่น้องแรงงาน ภาคส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร จำนวน 139 รูป อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วย

โดยงานนี้จัดขึ้นทุกปีเรื่อยมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วน ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาคี ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านแรงงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

   

tp-วันแรงงาน2 tp-วันแรงงาน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว