กิจกรรมผู้สูงอายุ

AD WEB CCTV

 

fm - ผู้สูงอายุ1

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการส่งเสริม สุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ   โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ   ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนคร สมุทรสาคร

ภายในกิจกรรมได้มีตัวแทนจากโรงพยาบาลท่าฉลอมเดินทางมากล่าวขอบคุณสมาชิกผู้สูงอายุ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งมียอดเงินทั้งหมด 13,160 บาท  และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้ก็คือ งานวันเกิด ที่จะจัดให้ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ  ซึ่งสมาชิกทุกคนจะร้องเพลงอวยพรวันเกิด  เพื่อส่งความสุขมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แก่กัน

fm - ผู้สูงอายุ2

สำหรับโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันทำกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ ในการร่วมกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรสาครมีความเข้มแข็ง

fm - ผู้สูงอายุ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว