กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านขอม

vk ผู้สูงอายุ 3

สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุที่ตำบลบ้านขอม  ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้  ในช่วงแรกนั้นก็เป็นการพบปะพูดคุยกับเหล่าผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำในเดือนที่ผ่านมา  และมีการตรวจสุขภาพประจำเดือน  คือ  การชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เจาะเลือด  และพูดคุยกับเหล่าผู้สูงอายุถึงอาการต่างๆ  เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อไป

vk ผู้สูงอายุ 1

vk ผู้สูงอายุ 2

รวมถึงในครั้งนี้เหล่าผู้สูงอายุทุกคนยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเป็นการร่วมถวายความอาลัยด้วย  ซึ่งเหล่าผู้สูงอายุก็ได้นั่งเรียงกันเป็นเลขเก้าไทย  พร้อมกับจุดเทียน  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทยทุกคน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว