กิจกรรมบริจาคอวัยวะ-โรงพยาบาลสมุทรสาคร

vk บริจาค 4

เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา  นายแพทย์โมลี  วนิชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์กิจกรรมบริจาคอวัยวะและดวงตา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทั้งมีเหล่าแพทย์  พี่น้องพยาบาล  และ อสม. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk บริจาค 3

vk บริจาค 1

ทั้งนี้การจัดสัปดาห์รณรงค์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และจะดำเนินการต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่คิดว่าการบริจาคอวัยวะในชาตินี้จะไม่มีอวัยวะนั้นในชาติหน้า  เปลี่ยนเป็นการให้ทานโดยการบริจาคอวัยวะ  ดวงตา  ในยามที่ชีวิตดับสูญแล้วให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการ  ซึ่งเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ถือเป็นการให้ชีวิต  และจะช่วยให้ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ที่รอคอยอวัยวะทดแทนได้ชีวิตใหม่  เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ ๕๐๐ คน

vk บริจาค 2

หลังจากนั้นทั้งประธานในพิธี  และเหล่าแพทย์  พยาบาล  และ อสม.  ก็ได้ร่วมกันเดินขบวนมาตั้งจุดที่ลานกว้างด้านหน้าตึกของโรงพยาบาลสมุทรสาคร  โดยเหล่าพยาบาลในชุดสีขาวยืนตามตำแหน่งเป็นเลขเก้าไทย  จากนั้นเหล่าแพทย์และ อสม. ในชุดสีดำจึงเข้าไปยืนในพื้นที่ที่เหลือจนเต็ม  พร้อมกับมีป้ายที่มีข้อความว่า  “โรงพยาบาลสมุทรสาคร  น้อมถวายความอาลัย”

ต่อมานายแพทย์โมลี  วนิชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  ประธานในพิธี  ได้กล่าวคำถวายความอาลัย  และทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาทีพร้อมกัน  หลังจากนั้นจึงร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา  และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันค่ะ

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว