กำจัดผักตบชวาเร่งการระบายน้ำ

AD WEB NET 2

 

tp-ผักตบ1

นี่เป็นภาพในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดีเขตรอยต่อกับตำบลบ้านเกาะ ที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดี กำลังเร่งตักผักตบชวาขึ้นจากคลอง โดยได้รถตักจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมาช่วยตักกอผักตบชวาขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ช่วงนี้ผักตบกำลังบูมจนแน่นคลอง และอาจทำให้การระบายน้ำนั้นไม่สะดวก เนื่องจากช่วงนี้ฝนกำลังตกอย่างต่อเนื่อง และในเขตตำบลนาดีก็มีคลองย่อยเยอะ และน้ำตามคลองย่อยต่างๆก็เริ่มเอ่อบ้างแล้ว จึงต้องเร่งเปิดทางให้น้ำระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้เร็วขึ้น โดยจุดที่กำลังตักผักตบชวาขึ้นนี้ อยู่ห่างจากประตูระบายน้ำวัดพันธุวงษ์ประมาณ 5 กิโลเมตร

ส่วนตามคลองย่อยต่างๆก็มีผักตบแน่นเป็นบางคลอง และมีการตักขึ้นอยู่ตลอด แต่ส่วนใหญ่ผักตบก็ลอยมาติดตรงสะพานช่วงนี้ จึงเห็นว่าตรงนี้มีผักตบมากที่สุด

 

tp-ผักตบ2 tp-ผักตบ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว