การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ติดตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

 

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

fm จัดระเบียบสาย1

นายมนตรี ชินช่งจู  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม และหน่วยงานสายสื่อสาร ประกอบด้วย  องค์การโทรศัพท์ (TOT), บริษัท ทริบเปิลทรีบรอดแบน (3BB), การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT), บริษัท อินเตอร์ลิ้งเทเลคอม (ITEL), บริษัท ซิมโฟนี (Symphony), บริษัท เอไอเอส (AIS), บริษัท ทรูคอมเปอร์เรชั่น (TRUE) บริษัทUIH, และ บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำจัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2562

โดยในที่ประชุม ได้แจ้งการดำเนินโครงการ ปรับปรุงและจัดระเบียบสาย สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย     เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม จะดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนนี้  ตั้งแต่ลงสะพานมหาชัยเลี้ยวขวาไปทางวัดตึก วัดโกรกกราก และสิ้นสุดถึงหน้าวัดกำพร้า          อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม กล่าวว่า ที่ผ่านมา จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ได้เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าด้วยการเก็บสายตายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกให้หมด และจัดระเบียบมัดรวบให้เรียบร้อย ก็มีเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนว่าทำให้สายต่างๆบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขามนั้น จะทำการจัดระเบียบสายสื่อสารปีละ 10 กิโลเมตร และจะเดินหน้าทำต่อไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า และความปลอดภัยของประชาชน

 
fm จัดระเบียบสาย3

 

fm จัดระเบียบสาย2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว