กาชาดลงเยี่ยมบ้าน

AD WEBSITE CABLE TV

 

tp-กาชาด1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 มิถุนายน เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ ได้ลงเยี่ยมบ้านของผู้ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามายังเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ลงเยี่ยม 10 ราย ในตำบลบ้านเกาะ 7 ราย ตำบลเจ็ดริ้ว 2 ราย และผู้ที่ประสบอัคคีภัยในตำบลโรงเข้ 1 ราย โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้สูงอายุที่รายได้ไม่เพียงพอ ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และจะเป็นการติดตามชีวิตความเป็นอยู่ว่าแต่ละรายมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง เพราะทุกรายนั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ช่วยเหลือถุงยังชีพมาตลอดเดือนละ 1 ถุง ตั้งแต่ปี 2551 และมาหยุดให้ในปี 2556 จึงต้องมีการลงเยี่ยมบ้านว่ารายใดบ้างที่สามารถใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรับการช่วยเหลือแล้ว ส่วนรายใดที่ยังเดือดร้อน ก็จะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป โดยตอนนี้มีผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเข้ามาทางกาชาดประมาณ 160 ราย

 

tp-กาชาด2 tp-กาชาด3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว