กศน.อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

AD WEB CCTV 14-6-60

กศน

ที่ห้องประชุม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธานอบรมชี้แจงจิตอาสาเฉพาะกิจงานบริการประชาชนโดยมีคณะครูเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าและตำบลบ้านเกาะเข้าร่วม

กศน1

สำหรับการอบรมชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรของจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และสมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน  พร้อมทั้ง นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อยังจิตอาสาคนอื่นๆต่อไป โดยจิตอาสาเฉพาะกิจบริการประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นอกจากนี้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคอาหาร น้ำดื่มก็สามารถนำมาบริจาคได้ที่กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เช่นกันเพื่อนำไปบริการผู้ที่เข้าร่วมในพิธี

กศน2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว