กรีนพีซ เผย ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ติดอันดับ 1 ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

กรีนพีซ ได้เปิดเผย  10 เมืองมลพิษปี 61 พบ ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร   ติดอันดับ 1 ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 19-68 วัน   พร้อมจี้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานวัดคุณภาพอากาศใหม่จาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เป็น 35 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร  ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม  โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ( ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า คนไทยเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน    โดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัด PM 2.5 สถานีของกรมควบคุมมลพิษ 53 สถานี พบว่า ปี 2561สถานการณ์รุนแรงขึ้น โดยคนไทยในเขตเมือง 29 จังหวัดต้องเผชิญภาวะฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ 19 – 68 วัน โดย 10 อันดับแรกของเมืองที่ต้องเผชิญกับมลพิษ PM 2.5  คือ 1. ต.มหาชัย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  2. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 3. ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 4. ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5. ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  6. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 7. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   8. ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 9. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และ10. ริมถนนอินทรพิทักษ์ ธนบุรี   ซึ่ง กรีนพีซ ระบุว่า เมืองทั้ง 10 อันดับแรกนี้ มีจำนวนวันที่มีความเข้มข้นของ PM 2.5  เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานของประเทศไทย ที่กำหนด ไว้ คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่าง 19-68 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่า ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่ควรเกินค่า มาตรฐาน คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่า 3 วันในช่วงเวลา 1 ปี  จึงมีการ เรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM 2.5 ขึ้นใหม่ เป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่น PM 2.5  ต้องไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีเป็น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร โดยขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปี 2562 เนื่องจากเกณฑ์วัดที่ใช้ในปัจจุบันทำให้สุขภาวะคนไทยต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว