กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่2

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดกระซ้าขาว ม.9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กระซ้าขาว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมด้วยคณะผู้จัดการแข่งขันชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และนักวิ่งอีกประมาณ 2,000 คน เข้าร่วม

footer_master

สำหรับการแข่งขันกระซ้าขาว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกระซ้าขาวและพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ประเภทคือฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน10.5 กิโลเมตร,ฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรและเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อีกด้วย

footer_master

footer_master

สุเมธ /ภาพ/ข่าว