กฐินพระราชทาน

fm - กฐินพระราชทาน1

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง หรือวัดช่องลม   ได้มีพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์    ซึ่งมีพระสาครมุนี  เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก กกต.  ศิษยานุศิษย์  รวมทั้งพุทธศาสนิกชน     เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้  มียอดจำนวนเงินที่บริจาคเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณะวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง  เป็นเงินจำนวน 2,089,872 บาท   อีกทั้งในพิธียังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคม  โดยมีนางสมพร สุวรรณ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ

fm - กฐินพระราชทานวัดช่องลม2

สำหรับวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวงแห่งนี้ นับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีอายุเกือบ 200 ปี  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มาทรงพระราชทานกฐินต้น ณ วัดช่องลม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2508 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาบารมีล้นกล้าฯ ของเหล่าพสกนิกรชาวสมุทรสาครอย่างถ้วนหน้า

fm - กฐินพระราชทานวัดช่องลม3

fm - กฐินพระราชทานวัดเจษ2

และเมื่อช่วงเช้าของวันที่  5 พฤศจิกายน  ที่วัดเจษฎาราม  พระอาราม   พระอารามหลวง นางจิติรัตน์ พงษ์รุจิรัตน์  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม   จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร   เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  พร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้รับผ้าพระกฐิน    โดยมีประชาชนร่วมงานพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

fm - กฐินพระราชทานวัดเจษ3

สำหรับการทอดกฐินพระราชทานนั้น คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยัง  วัดหลวง วัดใดวัดหนึ่ง   เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ  ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายแทนพระองค์ การทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้  มียอดจำนวนเงินที่บริจาคเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายทำนุบำรุงวัดเจษฎาราม พระอาราม  เป็นเงินจำนวนกว่าสองล้านสามแสนบาท

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว