กกต.สมุทรสาครห่วงเลือกตั้งล่วงหน้า

footer_master

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคมนี้ เป็นวันที่ทาง กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้น ทั้งแบบในเขต และนอกเขต โดยตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขต เขตที่ 1 มีจำนวน 246 คน เขตที่2 จำนวน 88 คน และเขตที่ 3 มีจำนวน 56 คน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบนอกเขตเลือกตั้ง ตัวเลขนั้นค่อนข้างสูงทีเดียว โดยเขตที่ 1 มีจำนวน 29,409 คน เขตที่ 2 จำนวน 23,775 คน และเขตที่ 3 จำนวน 2,175 คน

footer_master

ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 1ในแบบเลือกตั้งนอกเขต ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดและคนครบทุกจังหวัดมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในเขตนี้ด้วย ซึ่งทางนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร แนะนำว่า อยากให้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ลงแบบนอกเขต รีบมาลงคะแนนให้เร็ว อย่ารอให้ถึงช่วงเย็นหรือใกล้ๆจะผิดหีบแล้วค่อยมา เพราะเกรงว่าจะไม่ทัน เพราะจำนวนคนของแต่ละที่ค่อนข้างมากทีเดียว ซึ่ง ทาง กกต.เขตแต่ละเขตตอนนี้ก็ได้วางแผนรองรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวก และได้ใช้สิทธิ์ครบทุกคน


footer_master

ส่วนผู้ที่จะมาลงคะแนนใช้สิทธิ์นั้น ก็ให้เตรียมหลักฐานมายืนยันตัวตน เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้ หรือบัตรที่ราชการออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏ รวมทั้งเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ก็ให้เอาติดตัวไปด้วย และต้องตรวจสอบให้ดี ว่าตนเองต้องไปใช้สิทธิ์ที่ใด ซึ่งสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านั้น สำหรับคนลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

เขตเลือกตั้งที่1 อาคารนิวนามทอง

เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์

เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

ส่วนสถานที่เลือกตั้งนอกเขต

เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว