กกต.สมุทรสาครยัน ไม่มีทุจริตบัตรเลือกตั้งหายทั้งเล่ม พื้นที่เกิดเหตุเป็นสมุทรสงคราม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - กกต.ยันไม่โกง-01

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.ของวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผอ.กกต.สมุทรสาคร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงข้อเท็จจริงหลังจากที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการแถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้กล่าวว่า พบการกระทำทุจริตใน 3 จังหวัด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้แอบนำบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปทำเครื่องหมายให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพร้อมกับนำบัตรเล่มนั้นไปเจาะทำลาย และนำบัตรเลือกตั้งเล่มใหม่ส่งไปทดแทน พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วนั้น ในเรื่องดังกล่าวทาง กกต.จังหวัดสมุทรสาคร ขอยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำความผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งในทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่เกิดเหตุนั้น เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ใช่จังหวัดสมุทรสาคร

s - กกต.ยันไม่โกง-03

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นการตรวจสอบและการรายงานของทางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง กกต.สมุทรสาครไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ทั้งนี้ตนขอยืนยันว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการทุจริตการเลือกตั้ง แต่จะพบปัญหาบ้างเล็กน้อยก็คือเรื่องของการจราจรและการสับสนในการเข้าหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยมีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ คือ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด

s - กกต.ยันไม่โกง-04

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ไว้ทั้งหมด 389 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 379 คน เฉลี่ยร้อยละ 97.43 โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 246 คน ใช้สิทธิ์ 239 คน คิดเป็นร้อยละ 97.15 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 88 คน ใช้สิทธิ์ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 98.86 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 55 คน ใช้สิทธิ์ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36

ส่วนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ไว้ทั้งหมด 55,358 คน ออกมาใช้สิทธิ์ 46,059 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 โดยแบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 29,409 คน ใช้สิทธิ์ 24,790 คน คิดเป็นร้อยละ 84.29 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 23,774 คน ใช้สิทธิ์ 19,365 คน คิดเป็นร้อยละ 81.45 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,175 คน ใช้สิทธิ์ 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 87.54

สุเมธ/ภาพ/ข่าว