ความฝันของเด็กต่างด้าว

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญวัดโคก นับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างฝันให้กับเด็กข้ามชาติ ที่ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในสมุทรสาคร เพราะพ่อแม่ต้องมาทำงานที่นี่ แต่เดิม ตรงนี้ยังเป็นเพียงอาคารไม้เก่าเล็กๆ น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก แต่ตอนนี้ศูนย์แห่งนี้มีอาคารหลังใหม่แล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองและทางวัดโคก ที่ได้รวมรวมเงินมาช่วยกันสร้าง อาคารหลังนี้ใช้เวลาสร้างราว 2 ปี และเพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานนี้ ตัวอาคารเป็นปูน ยกพื้นสูงหนีน้ำ หลังคามุงจากเพราะต้องการให้โปร่งสบาย จะได้ไม่ต้องใช้พัดลม อาคารใหม่มีสองห้อง กว้าง

Read more
Page 1 of 11