Road Show OTOP ของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 1

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้มีพิธีเปิดงาน “Road Show OTOP” ของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ตลาดริมคลองพ่อท้ายนรสิงห์ ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

สำหรับงานนี้ได้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่กําหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพ ทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน “Road Show OTOP” ของดีสมุทรสาคร ในครั้งนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่บริเวณตลาดริมคลองพ่อท้ายนรสิงห์ ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มสตรี พืชผลทางการเกษตรจากพี่น้องชาวสวน สินค้าประเภทอาหารแปรรูป เสื้อ ผ้ามัดย้อม เครื่องเบญจรงค์  ขนมโบราณ ของใช้ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านเรือน พืชผักผลไม้และสมุนไพร เป็นต้น รวมกว่า 50 ร้านค้า สำหรับการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งหลังจากนี้จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นที่ใดต้องติดตามกันต่อไป ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เชิญ ชม ชิม ช็อป กับงาน “Road Show OTOP” ของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 1  นอกจากจะได้สินค้าดีที่มีคุณภาพแล้วยังได้อุดหนุนสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  โดยตรง อีกด้วย

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว