Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส มหาชัย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดถนนพระราม 2 จำนวน 14 แห่ง  และภาคเอกชน เข้าร่วม  

footer_master

 

สำหรับกิจกรรมทำความสะอาด  Big Cleaning Day ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 ด้วยการเก็บขยะ ตัดหญ้า เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด ให้เป็นรูปธรรม เกิดการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเดินที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว