10 รสขม.ช่วยลดอุบัติเหตุ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

พันตำรวจตรี วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมาว่า มีปริมาณลดลง ซึ่งเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตลอดช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่จะมีกลุ่มประชาชนออกมาเล่นน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและผลที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปีนี้ลดลง ถึงแม้ว่าขณะนี้จะผ่านพ้นช่วงเทศกาลไปแล้ว ทางตำรวจจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร ก็ยังจะใช้มาตรการเดิมคือ 10 รสขม. ไม่ขับรถเร็ว ไม่ขับย้อนศร ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร  คาดเข็มขัดนิรภัย  พกใบขับขี่  ไม่แซงในที่คับขัน  เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ บังคับใช้ต่อไป

tp-จราจร2

สำหรับความผิดที่พบมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ของจังหวัดสมุทรสาคร คือการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งพบมากถึง 1,147 ราย รองลงมาคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน  695 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  651 ราย ขับรถย้อนศร 377 ราย มอเตอร์ไซค์ ไม่ปลอดภัย 355 ราย ส่วนเมาสุราแล้วขับรถนั้น ก็ยังคงพบ 136 คน ซึ่งเรื่องความผิดเกี่ยวกับการไม่มีใบขับขี่นั้น ทางสารวัตรจราจรบอกว่า แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ แต่นั่นก็คือเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำ เ พราะนั่นหมายถึง ผู้ขับขี่ได้ผ่านการทดสอบด้านต่างๆมาแล้ว  มีความเข้าใจในกฎจราจรมาแล้ว ก็จะทำให้ไม่ทำผิดเรื่องๆอื่น แต่ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบว่าไม่มีใบขับขี่นั้น ก็จะมีความผิดด้านอื่นๆตามมาด้วย อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวผู้ขับขี่เอง

tp-จราจร3

tp-จราจร4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว