ไหว้เทพเจ้า

vk ฮินดู 4

งานประเพณีไหว้เทพเจ้าในศาสนาฮินดู  หรือที่หลายคนเรียกกันว่า เทศกาลดิวาลี   หรือเทศกาลดวงประทีป  ชาวฮินดูถือว่าเป็นวันปีใหม่ของอินเดียด้วย  โดยผู้ที่นับถือจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีถือเป็นงานประเพณีอีกงานหนึ่ง   ซึ่งมักจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆปี  โดยเป็นวันที่จะทำพิธีบูชาพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือ

                       vk ฮินดู 1

ภายในพิธีจะมีการสวดบทสวดต่างๆเป็นภาษาอินเดีย  เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งในเรื่องการทำมาหากิน  เงินทอง  ความร่ำรวย  และปัดเป่าสิ่งไม่ดี  มีการเผาถวายอาหารเพื่อส่งไปถึงเทพเจ้าที่บูชา  โดยมีตำนานความเชื่อว่าในคัมภียร์รามายณะกล่าวว่า  เมื่อพระรามสู้รบกับเหล่าอสูร (ราวัน) จนมีชัยแล้ว  ก็ได้เดินทางกลับมาสู่อาณาจักรอโยธยาพร้อมกับพระลักษณ์และพระนางสีดาชายาแห่งพระองค์  การกลับมาจึงเป็นการนำชัยชนะมาสู่อาณาจักร  จึงมีการเฉลิมฉลองด้วยไฟกันทั่วทั้งอาณาจักร  ซึ่งวันที่พระรามกลับมานี้ตรงกับวันดิวาลี  หรือเทศกาลดวงประทีป  แต่หลากที่ก็จะมีตำนานความเชื่อที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง  ทั้งนี้ใน 1 ปี พิธีนี้จะถูกจัดขึ้น  และนำเทพเจ้าที่แต่ละคนนับถือมาร่วมบูชา  และมีการสรงน้ำพระแม่ คล้ายเป็นการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ด้วย
vk ฮินดู 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว