ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ไหว้ศาลเจ้าพ่อ-01

สำหรับบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในวันนี้ ก็คึกคักไม่แพ้เทศกาลไหนๆ มีประชาชนจำนวนมาก เข้ามากราบไหว้องค์เจ้าพ่อกันอย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ให้ชีวิตประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ  ค้าขายร่ำรวย เศรษฐกิจดีเงินทองไหลมาเทามา  เพราะนอกจากวัดวาอารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรสาครแล้ว องค์เจ้าพ่อหลักเมืองก็นับเป็นเทพที่ชาวสมุทรสาครเคารพและศรัทธา ไม่ว่าจะเทศกาลไหน วันสำคัญใด หรือช่วงวันปกติ ก็จะมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้กันตลอด และในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยก็นับเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ประชาชนเลือกที่จะมาขอพรจากท่านก่อนที่จะออกไปเที่ยว หรือไปสนุกในกิจกรรมอื่นๆในช่วงวันหยุดยาวนี้

     

ไหว้ศาลเจ้าพ่อ-02 ไหว้ศาลเจ้าพ่อ-03

จักรภพ/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว