ไหว้เจ้าครบ 9 ศาล รับเหรียญมงคล

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-กวนอิม11

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ศาลนี้นับว่ามีความสวยงามไม่แพ้ศาลอื่นๆ มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาสักการะกันอยู่ตลอดทั้งช่วงปกติและเทศกาล  ศาลนี้สร้างมานานกว่า 40 ปี ในอดีตเป็นศาลเจ้าสร้างด้วยไม้หลังเล็กๆ ปลูกสร้างเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นได้เคารพสักการะ แต่เมื่อประมาณ พ.ศ.2548 ได้มีการสร้างศาลเจ้าใหม่ขึ้น เนื่องจากศาลเก่าเกิดการชำรุดเสียหาย และอัญเชิญรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ มาประดิษฐานภายในศาล ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์นี้  ได้อัญเชิญมาจากเมืองจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศาลบอกว่า ได้พบเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โดยความบังเอิญในงานแห่งหนึ่ง ซึ่งได้นำองค์เจ้าแม่มาจัดแสดง จึงทำให้เกิดความเลื่อมใส ทางคณะกรรมการของศาลจึงได้ขอซื้อ และอัญเชิญมาไว้ที่ศาลนี้ ส่วนเจ้าแม่กวนกิมองค์ที่อยู่ข้างหน้า เป็นหยกขาวจากประเทศพม่า

tp-กวนอิม2

และสำหรับใครที่มาไหว้เจ้าที่สมุทรสาคร เมื่อไหว้ครบเสร็จทั้ง 9 ศาลและได้ประทับตราบนพาสสปอร์ตแล้ว ก็จะได้รับแจกเหรียญประจำเทศกาล  ซึ่งปีนี้จะแจกกันที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น สำหรับเหรียญนี้ผ่านการปลุกเสก จากพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร, พระครูยติธรรมานุยุต หรืออาจารย์แป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ และ  พระครูสิริสาครธรรม หรือหลวงพ่อมหาจำนง วัดท่ากระบือ

tp-กวนอิม3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว