ไหว้ครู


tp-เทคนิค3 tp-เทคนิค4

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16  มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายพุทธพร ปราโมทย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี เริ่มแรกเป็นพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์ให้กับเด็กนักเรียน  หลังจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีพราหมณ์ ซึ่งเป็นการไหว้องค์พระวิษณุกรรม  โดยมีพราหมณ์หลวง เป็นผู้ทำพิธี จากนั้นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจึงได้จุดธูปเทียนบูชาองค์พระวิษณุกรรม รวมทั้งปิดทอง และเจิมองค์พระวิษณุกรรม จากนั้นจึงเป็นการเจิมเครื่องมือการเรียนการสอน 

tp-เทคนิค1 tp-เทคนิค2

เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีไหว้ครูที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ประดิษฐ์พานไหว้ครูมาเพื่อกราบไหว้บุรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเสร็จแล้วจึงมีการประกวดพานไหว้ครูด้วย

วี ไหว้ครู2

          ส่วนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  นายเจริญ  แจ่มใส  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  ก็ได้เป็นประธานเปิดงานในพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2559  พร้อมทั้งมีคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีไหว้ครู  จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้ตระหนักถึงพระคุณของคุณครูที่ได้ช่วยอบรมดูแลสั่งสอน  และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่น้องๆ  รวมถึงยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพที่ดี  ความกตัญญูกตเวทีที่น้องๆมีต่อคุณครู  ตลอดจนเป็นการช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ไว้  ซึ่งน้องๆก็ได้เตรียมพานมาไหว้ครูด้วยความตั้งใจ  น้องๆทุกคนแม้จะมีพัฒนาการที่ต่างกัน  แต่ในวันนี้น้องๆทุกคนก็สามารถแสดงความเคารพรักที่มีต่อคุณครูได้อย่างดีเยี่ยม  เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่น่าชื่นชมที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครู

วี ไหว้ครู3

          นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  ยังมีการเจิมหน้าผากรับขวัญเพื่อให้น้องๆเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูของสถานศึกษา  และมีการมอบรางวัลครูดีเด่นและครูที่ได้รับการเลื่อนขั้นด้วย  จากนั้นทางศูนย์ฯยังได้มอบข้าวสารและผ้าอ้อมสำหรับเด็กให้แก่น้องๆ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องๆอีกทางหนึ่งด้วย

วี ไหว้ครู4