ไม้พันธุ์ดี สมุทรสาคร

tp-ไม้พันดี1

 

 

เมื่อเวลา 16.00น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงานไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019 ซึ่งได้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานนั้นมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้และสินค้าเกษตรมากมายตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาระบบตลาด กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ส่วนกิจกรรมย่อยนั่นก็คือ มหกรรมพันธุ์ไม้และสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

tp-ไม้พันดี2

 

 

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่า จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เกษตรกรมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลัก โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ลำไย มะนาว ฝรั่ง มะม่วง กล้วย และไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีศักยภาพในการผลิตไม้พันธุ์ดีที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของพันธุ์ไม้ที่มีแหล่งผลิตจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะพร้าวน้ำหอม พันธุ์มะนาวแป้น จากอำเภอบ้านแพ้ว พันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับจากอำเภอกระทุ่มแบน

 

tp-ไม้พันดี3

และพันธุ์ฝรั่งจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร การจัดงานครั้งนี้ถือว่าได้เป็นการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายพันธุ์ผลไม้ กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มเครือข่ายช่องทางการตลาด ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ราคายุติธรรม และยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

tp-ไม้พันดี4

 

ซึ่งพันธุ์ไม้ของจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ซึ่งหากใครที่สนใจอยากได้พันธุ์ไม้ดี ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไอเดียการตกแต่งสวน ก็ไปได้ที่งานไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019 ณ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา มหาชัยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน เวลา 10.00-21.00 น.

tp-ไม้พันดี5

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว