ไม่กระทบการศึกษา

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

tp-ไม่กระทบเด็ก1

อีกสิ่งหนึ่งที่มองดูว่าอาจได้รับผลกระทบตามกันไปจากพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ก็คือเรื่องการศึกษาของเด็กข้ามชาติ เพราะตอนนี้ก็มีแรงงานข้ามชาติทยอยกลับบ้านไปกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ไม่ทราบว่ากลุ่มแรงงานเหล่านั้นจะมีลูกหรือผู้ติดตามที่ต้องเอากลับไปด้วยหรือไม่  วันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี ก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญ วัดโคก ที่ตั้งอยู่บนลานกว้างฝั่งตรงข้ามวัดโคก ก็ได้พบกับครูรอมยอม ครูชาวมอญ และครูอาสาที่เป็นคนในพื้นที่ วันนี้พวกเขาเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้นักเรียนของที่นี่ยังอยู่กันครบ เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ของพวกเขาจะเป็นแรงงานที่ถูกต้องทำงานในบริษัทที่ได้มาตรฐาน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวที่ประกาศออกมา แต่อย่างไรช่วงนี้ก็กำลังมีการสำรวจและสอบถามเรื่องนี้กับเด็กเช่นเดียวกัน

tp-ไม่กระทบเด็ก2

ครูรอมยอมและครูอาสา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกำหนดที่ออกมานี้ให้ฟังว่า ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดูรุนแรงพอสมควรกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในเมืองไทย แต่คิดว่า ในสมุทรสาครคงได้รับผลกระทบไม่มากเหมือนกับจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน ส่วนเรื่องนักเรียนจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีส่วน เพราะระบบการศึกษาจะคุ้มครองเด็กทุกคน แต่เด็กจะต้องกลับตามผู้ปกครองไปด้วยหรือไม่นั้น น่าจะเป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองที่เป็นแรงงานข้ามชาติเอง

tp-ไม่กระทบเด็ก3

สำหรับศูนย์นี้ เป็นศูนย์ที่รองรับเด็กๆลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมที่ส่งเข้าเรียนในระบบ ศูนย์นี้จึงเป็นศูนย์ที่จะเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานความรู้ให้กับพวกเขา และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก ส่วนเด็กคนไหนที่มีความรู้ และพ่อแม่พร้อมก็สามารถนำเด็กไปเข้าศึกษาตามระบบการศึกษาได้ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็พร้อมที่จะดูแลเด็กและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กข้ามชาติทุกคน

 

 

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว