ไฟส่องสว่างถนนช่วงเลยวัดสหกรณ์ไปชำรุดมืดสนิท

ADS-WEB-NET POST WEB 390

FT ถนนสหกรณ์1

เรื่องนี้ชาวบ้านได้ร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า ไฟส่องสว่างถนนสหกรณ์ ตั้งแต่บนสะพานคู่ที่จะข้ามไปวัดสหกรณ์ และช่วงถนนที่เลยหน้าวัดสหกรณ์ ฝั่งมุ่งหน้า อบต.พันท้ายฯ ช่วงสะพานที่หนึ่งและสะพานที่สอง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ได้ชำรุดไฟดับมืดสนิทมาเป็นอาทิตย์แล้ว ทำให้การขับขี่รถนั้นยากลำบาก จะมีเฉพาะไฟจากรถเท่านั้นที่สว่าง ซึ่งดูจากภาพก็ทำให้เห็นเลยว่า ถนนนั้นมืดสนิทจริงๆ โดยชาวบ้านบอกว่า ทุกวันนี้เวลาขับขี่รถผ่านตรงช่วงที่ไม่มีไฟ ก็รู้สึกกลัวมาก ว่ารถที่สวนมาจะมองเห็นหรือไม่ และที่กลัวมากที่สุดก็คือ กลัวถูกดักปล้นเพราะปกติถนนเส้นนี้ตกกลางคืนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งมากอยู่แล้ว และยิ่งมาถนนมืดจากไฟชำรุดแล้วด้วย ก็ยิ่งทำให้อันตรายไปกันใหญ่  จึงขอวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยลงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วย

FT ถนนสหกรณ์2

FT ถนนสหกรณ์3

FT ถนนสหกรณ์4

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว