ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ

AD WEBSITE CABLE TV

กอ ไทยญี่ปุ่น1

เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมา  ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคอกกระบือ  นายสมนึก  มีบริบูรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ  นายมานะ  เปาทุย  สาธารณสุขอำเภอเมือง  และนางนวพร  วิสาลี  หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคอกกระบือ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานสาธารณสุขโรงพยาบาลสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น  และคณะผู้แทน  และคณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)  ได้เดินทางมาเยี่ยมชมระบบการทำงานระบบบริการผู้สูงอายุ  เพื่อร่วมกันพัฒนา  โดยไทยและญี่ปุ่น  จะร่วมกันขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  เตรียมระบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ในครั้งนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคอกกระบือ  ที่นี่ได้มีบริการด้านต่างๆ เช่น  บริการด้านการทำกายภาพบำบัด  บริการด้านการพยาบาลทำแผล  และการพบคุณหมอและรับยาเบื้องต้น  ซึ่งจะเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร  จะมีการส่งคุณหมอมาประจำที่นี่ตามช่วงเวลา  และมีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจ้างเป็นผู้ดูแลมาประจำที่อนามัยฯนี้ด้วย

กอ ไทยญี่ปุ่น3

นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยตามบ้าน  มีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  ซึ่งทั้งไทยและญี่ปุ่นก็มีการสลับกันไปดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป

กอ ไทยญี่ปุ่น2

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว