โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม ( เชยวิทยาทาน ) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - รร.วัดเจษ1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม ( เชยวิทยาทาน ) นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน  คณะครู  นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

fm - รร.วัดเจษ2

ด้านนางกานต์หทัย  อู๋ทรัพย์   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  หรือ ดอกดารารัตน์   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง               อีกทั้งเพื่อเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป

fm - รร.วัดเจษ3

fm - รร.วัดเจษ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว